De Hobbits 3.0

De Hobbits 3.0

Onze jeugdvereniging, O.J.C. De Hobbits, is al ruim 37 jaar actief in Kessel.

Ooit begonnen in de kelderruimte van gemeenschapshuis De Poart en sinds 1995 vanuit ons eigen clubgebouw Ôs Knip.

Enkele jaren geleden hebben we het roer een beetje omgegooid waarbij we van de traditionele wekelijkse clubactiviteiten de overstap hebben gemaakt naar het organiseren van maandelijkse clubactiviteiten. Dit onder de noemer van Hobbits 2.0.

Nu gaan we de volgende stap maken en introduceren we Hobbits 3.0.

In het kort komt het er op neer dat we per clubjaar een 6-tal grotere uitstapjes gaan organiseren. Hierbij valt te denken aan een uitstapje naar een grote speeltuin, een groot binnenzwembad, een dierentuin, een
museum, een pretpark, een schaatsbaan, etc. waarbij we gebruik gaan maken van busvervoer.

Daarnaast blijven sport- en spellendag Rollebol en het Hobbitskamp onderdeel uitmaken van het programma.
Alleen kinderen die lid zijn van de Hobbits kunnen deelnemen aan bovenstaande activiteiten.

Een nadere uitwerking van de nieuwe opzet, Hobbits 3.0, zal begin september worden gecommuniceerd waarna de
kinderen aangemeld kunnen worden.