Richtlijnen opstarten clubactiviteiten De Hobbits

Richtlijnen opstarten clubactiviteiten De Hobbits

De versoepeling van de coronamaatregelen geeft jongeren tot en met 18 jaar de ruimte voor sport- en bewegingsactiviteiten op verenigingsniveau, waaronder ook jeugdvereniging De Hobbits.

Dit maakt het mogelijk dat de Hobbits weer buiten sport-spelactiviteiten met elkaar mogen houden met aangepaste richtlijnen.

De gemeentelijke richtlijnen zijn hierbij leidend.

Activiteit Hobbits

De club start weer op  vrijdag 8 mei  voor groep 3-4-5 van (Let op)  18.30 – 19.30 u.

De club start weer op vrijdag 15 mei voor groep 6-7-8 van (Let op)  19.00 – 20.00 u.

Het bestuur heeft, gezien de huidige situatie met het coronavirus, besloten om de laatste maanden van het clubjaar ( Tot aug.) de clubtijd terug te brengen van 1 ½ u. naar 1 uur.

Er mogen maximaal 25 kinderen deelnemen aan de activiteit  met maximaal 3 leiders/sters.

We verzoeken de ouders, zoals gebruikelijk,  hun kind af te melden als deze niet naar de club komt bij de hoofdleiding.

De activiteiten vinden alleen in de buitenlucht plaats op eigen terrein. ( Veld achter het clubgebouw)

Ingang poortzijde brandweer. Er vinden dus geen binnen activiteiten plaats. Het clubgebouw blijft gesloten.

 

Bij regen/slecht weer gaat de club niet door omdat er binnen geen activiteiten mogen plaats vinden.

De leiding stelt de ouders hiervan via de mail,  uiterlijk 1 uur voor aanvang van de club, op de hoogte.

 

Er zijn geen afstandsbeperkingen tussen kinderen in onze leeftijdsgroepen.  ( t/m 12 jaar)

Leiders/sters houden 1.5 m  afstand tot elkaar en proberen op 1.5 m afstand van de kinderen te blijven.

 

Let op!

Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: Blijf thuis. Dat geldt ook voor de leiding.

 

Toiletgebruik

Het geniet de voorkeur dat iedereen thuis naar het toilet gaat, maar in hoge nood kan men naar het toilet in het clubgebouw.

Bij het sanitair is voldoende handzeep om handen te wassen en papieren handdoekjes.  Maximaal 1 persoon tegelijkertijd in de sanitaire ruimte.

Voor én na de club worden de toiletten en wasbakken grondig schoongemaakt

 

Hygiënemaatregelen

Iedereen gaat thuis naar het toilet en wast goed zijn handen voordat hij/zij naar de club komt. Spelmaterialen  worden zowel voor als na de club gedesinfecteerd.

 

EHBO

We hanteren de richtlijnen van het Rode Kruis m.b.t. Coronavirus.

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/

 

Naar de club komen.

Kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar de club. ( Te voet of fiets)

Worden kinderen gebracht, blijven de ouders voor het clubgebouw op de fiets of in de auto. Geen ouders bij de poort die willen kijken bij het openen activiteit of de activiteit zelf.

Maximaal 5 min. voor aanvang van de club mogen alleen de kinderen via de poort brandweerzijde het veld op.

 

Einde club.

Kinderen en leiding gaan direct naar huis.

Ouders die de kinderen komen ophalen, wachten voor het gebouw in hun auto of op hun fiets. Neem de algemene  afstandsregel  van 1.5 m in acht.

 

Informeer uw kind.

Het is belangrijk dat u bovenstaande richtlijnen met uw kind bespreekt.

 

Evaluatie na elke club. Contactpersoon  Corona  Hobbits

Na elke club zal er een evaluatie plaats vinden. Mocht dit aanleiding geven tot wijziging richtlijnen, stellen we u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

Hebt u nog vragen over de richtlijnen opstarten club Hobbits dan kunt u contact opnemen met: Johan van Knippenberg  06-12243229

 

Informatie over opstarten activiteiten jeud gemeente Peel en Maas.

https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/nieuws-en-actualiteiten/coronavirus/sport-en-cultuur

 

Tip: Hang deze richtlijnen thuis ergens zichtbaar  op.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *