All posts by: hobbits

About hobbits

Aanmelden seizoen 2023 – 2024

Na het eerste jaar Hobbits 3.0 zijn we met bestuur en leiding de voorbereidingen aan het treffen voor het seizoen 2023 – 2024.

Opgeven voor het nieuwe seizoen is niet meer mogelijk.

Naast de 2 vaste onderdelen, te weten Hobbitskamp en het afsluitend zwemmen in Kessel zijn er een 6-tal grotere activiteiten op zowel zaterdagen als zondagen. Zodra het programma definitief is zullen we deze vermelden op de website.

1.
2.
3.
4.
5.
6.


Bij alle activiteiten maken we gebruik van bussen als vervoersmiddel (vervoer is voor de leden gratis). De vertrektijden en verwachte terugkomsttijd worden t.z.t. bekend gemaakt.

Tijdens deze activiteiten zal er voldoende begeleiding aanwezig zijn. In noodgevallen kan het zijn dat we vragen of er enkele ouders als begeleiding mee willen gaan.

Even voor de duidelijkheid, er zijn dus géén clubavonden in Ôs Knip meer!

De jaarcontributie blijft € 30,- per kind en is ter dekking van de organisatie- en vervoerskosten. Bij deelname aan de grotere activiteiten dient de helft van de entreeprijs te worden bijbetaald, de zogeheten eigen bijdrage. Men is niet verplicht om met een activiteit mee te gaan.

Van tevoren krijgt je bericht dat je je kunt opgeven en wat de kosten (eigen bijdrage) zijn van de betreffende activiteit. Alleen leden van de Hobbits kunnen aan deze activiteiten deelnemen.

Zoals ook in onze vorige opzet, kunnen alleen kinderen van de basisschool lid worden bij de Hobbits.

Je kunt je aanmelden als lid tot en met vrijdag 30 juni aanstaande. Hierna is aanmelden niet meer mogelijk.

Verder zijn we nog op zoek naar enthousiaste leiders en/of leidsters. Minimum leeftijd 16 jaar.

Voor nadere informatie graag contact opnemen met Johan van Knippenberg op 06-12243229.

Laten we er samen weer een mooi clubjaar van maken met leuke en gezellige uitstapjes!

‘Hobbits 3.0 Net even anders’

De Hobbits 3.0

Onze jeugdvereniging, O.J.C. De Hobbits, is al ruim 37 jaar actief in Kessel.

Ooit begonnen in de kelderruimte van gemeenschapshuis De Poart en sinds 1995 vanuit ons eigen clubgebouw Ôs Knip.

Enkele jaren geleden hebben we het roer een beetje omgegooid waarbij we van de traditionele wekelijkse clubactiviteiten de overstap hebben gemaakt naar het organiseren van maandelijkse clubactiviteiten. Dit onder de noemer van Hobbits 2.0.

Nu gaan we de volgende stap maken en introduceren we Hobbits 3.0.

In het kort komt het er op neer dat we per clubjaar een 6-tal grotere uitstapjes gaan organiseren. Hierbij valt te denken aan een uitstapje naar een grote speeltuin, een groot binnenzwembad, een dierentuin, een
museum, een pretpark, een schaatsbaan, etc. waarbij we gebruik gaan maken van busvervoer.

Daarnaast blijven sport- en spellendag Rollebol en het Hobbitskamp onderdeel uitmaken van het programma.
Alleen kinderen die lid zijn van de Hobbits kunnen deelnemen aan bovenstaande activiteiten.

Een nadere uitwerking van de nieuwe opzet, Hobbits 3.0, zal begin september worden gecommuniceerd waarna de
kinderen aangemeld kunnen worden.